Stormene på Jupiter

Jupiter, den femte planeten fra solen og den største i solsystemet. Gassplaneten har en karakteristisk rød flekk i atmosfæren: en storm som har vart i flere hundre år! I denne episoden skal vi lære mer om denne og om de andre stormene på Jupiter.

Jupiter er solsystemets gigant, man kan få plass til 1 300 jordkloder i planeten! Men selv om Jupiter er den største planeten i solsystemet, er det den planeten med den korteste dagen. Èn rotasjon rundt sin egen akse tar kun 10 timer!

Planeten er bygd opp av de samme elementene som solen, nemlig hydrogen og helium. Spor av ammoniumhydrosulfid, acetylen, metan, etan og karbon er også oppdaget. Jo lenger inn i atmosfæren man går, jo mer øker trykket og temperaturen. Dette komprimerer hydrogenet til væske. På grunn av dette har Jupiter det største havet i solsystemet, et hav laget av hydrogen istedenfor vann. Dette er bare en i rekken av fascinerende aspekter ved Jupiter, men det mest kjente fenomenet er uten tvil den store røde flekken.

Den første sikre observasjonen av den store stormen ble gjort i 1831 av den tyske astronomen Samuel Heinrich Schwabe. Noen astronomer mener imidlertid at den franske astronomen Giovanni Domenico Cassini allerede i 1665 beskrev denne stormen. Isåfall har stormen vart i over 300 år! Alle er uansett enige om èn ting, stormen har vart utrolig lenge! Ihvertfal hvis man sammenligner med stormer på Jorden. Den lengste registrerte stormen på vår planet var stormen John, som i 1994 varte i 31 dager.

Det er ikke bare lengden på den store stormen som er fascinerende. Hele jordkloden kan få plass, inni stormen! I stormens sentrum er vinden relativt svak, men på kantene kan vinden komme opp i 400 km/h, nesten det dobbelte sammenlignet med jorda!

Dette er en storm som er såkalt antisyklon, det vil si at den oppstår under et høytrykksområde med synkende luft i senteret og luft som strømmer vekk fra senteret i en spiralbevegelse. Stormen roterer mot klokken, med en periode på ca. seks jord-dager, eller 14 Jupiter-dager.

Rødfargen har man ikke helt klart å finne en forklaring på, men èn hypotese er at fargen kan skyldes kjemiske forbindelser som skapes som følge av solstråling på ammoniumhydrosulfid og acetylen, noe som i forsøk på Jorden har skapt rødfargede forbindelser.

I år 2000 oppdaget astronomer enda en storm på Jupiter, kalt Oval BA. Denne stormen er ca. halvparten så stor som den store røde flekken. Oval BA ble dannet ved at tre mindre stormer kolliderte sammen. I starten var den hvit, men mellom november og desember 2005 skiftet den farge til rød! Ved å studere Oval BA har man kunnet forstå den store røde flekken bedre, siden man tror at denne også ble til på samme måte.

Bilder fra romsonder som Voyager, kombinert med mer moderne observasjoner med romteleskopet Hubble, viser at den store røde flekken krymper med tiden. Krympingen fører til at stormen mister fasongen som har gjort at den har vært stabil i flere hundre år. Astronomer har beregnet at stormen kan forsvinne i løpet av 60-70 år.

Romsonden Juno ble skutt opp 5. august 2011 og kom i bane rundt Jupiter 5. juli 2016. Denne sonden kommer til å studere Jupiter i flere år fremover og vil gi oss masse ny kunnskap om stormene på denne planeten.

Kilder: NASA, JPL, Space.com, Astronomynow.com og Wikipedia.

Artikkelbilde er hentet fra Phys.org.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *