Hvor varm er egentlig sola?

For 4 og en halv milliarder år siden ble en roterende sky av gass og støv presset sammen av gravitasjonskraften. Dette dannet stjernen vi i dag kaller sola. Sola gir energi i form av lys og varme. Alt liv, fra mikroorganismer, planter, dyr og mennesker, hele jordas økosystem, er helt avhengig av energien fra sola. Men, hvor varm er egentlig sola?

Sola består av ca. 70 % hydrogen, 27 % helium, og små mengder andre elementer som oksygen, karbon, jern, svovel, neon, nitrogen, silisium og magnesium. På grunn av lysets hastighet, og avstanden mellom sola og jorda, bruker lyset fra sola 8 minutter og 19 sekunder på å nå oss. I likhet med andre stjerner er sola en enorm kjernefysisk reaktor. Her fusjonerer hydrogen til helium i intense kjernereaksjoner. Det er denne prosessen som gir sola dens lys og varme.

Grovt sett kan man dele solen opp i følgende lag: kjernen, strålingssonen, konveksjonssonen, fotosfæren og atmosfæren. Kjernen strekker seg fra sentrum og ut til ca. 25 % av solens radius. Trykket i kjernen er beregnet til ca. 265 millioner bar, og temperaturen i kjernen kan komme opp i utrolige 15 millioner grader Celsius! Denne intense varmen, sammen med det enorme trykket, gjør at hydrogenatomer blir komprimert og smelter sammen, noe som danner helium. Denne prosessen skaper enorme mengder energi, og det er denne energien som går utover til de andre lagene.

Fra kjernen går energien til strålingssonen. Her overføres energien fra kjernen i form av stråling, dvs. fotoner som sendes ut og reabsorberes. Denne sonen har så høy tetthet at fotonene ikke kan reise langt før de blir absorbert. Det tar i gjennomsnitt 170 000 år for strålingen å komme seg til neste lag!

Fra strålingssonen går energien videre til konveksjonslaget, der temperaturen faller til ca. 2 millioner grader Celsius. Herifra går energien til fotosfæren. Det er i dette laget solstrålingen blir registrert som synlig lys. Energien går deretter videre til atmosfæren, solas øverste lag, hvor temperaturen er på ca. 5 500 grader Celsius.

Mange romsonder har blitt sendt opp for å studere solen. En av dem er SOHO, som står for Solar and Heliospheric Observatory. Denne sonden, som er et samarbeidsprosjekt mellom ESA og NASA, ble skutt opp 2. desember 1996 og har gitt oss utrolig mye kunnskap om sola, spesielt om kjernen. NASA planla å drive SOHO i kun to år, men det fortsetter den dag idag å gi vakre bilder og kunnskap om sola. Grunnet SOHOs suksess har NASA utvidet operasjonstiden til 2022.

Så, for å svare på spørsmålet, hvor varm er egentlig sola? Det kommer an på hvilket lag man ser på. Mellom 5 500 grader Celsius til 15 millioner grader Celsius.

Kilder: NASA, Space.com, Norsk Romsenter og Wikipedia.

Lydklipp:

SOHO: https://www.youtube.com/watch?v=66XCV5J-WMU

Synlig lys: https://www.youtube.com/watch?v=PMtC34pzKGc

Fusjon: https://www.youtube.com/watch?v=Tvhf-dJPgaQ

Artikkelbilde er hentet fra ExtremeTech.com.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *